Ovanlig gäst vid fågelbordet

Nötväcka  Sitta europaea

     Nötväcka © Steve Dahlfors

Latinskt namn: Sitta europaea - vilket betyder, europeisk hackspett.

Typiska kännetecken: 15 cm. En kortstjärtad och  kraftigt byggd fågel med förhållandevis stort huvud och lång, rak,  mejselformad näbb. Översidan är blågrå och genom ögat går ett svart  streck. Undersidan är hos hanen ljus med kraftigt rödbrunt på  kroppssidorna och under stjärten. Honan är något blekare tecknad liksom  ungfåglarna. Könen nästan lika. Den enda fågeln som kan klättra nedför  en stam med huvudet före.

Finnes: Nötväckan förekommer tämligen allmänt i  lövskog, blandskog och trädgårdar i södra och mellersta Sverige. Den är  mindre vanlig norr om Dalälven.

Äter: Insekter, larver, puppor, spindlar och under vintern gärna frön och nötter. Den är även en flitig besökare vid fågelborden.

Läte: Mycket högljudd och har ett flertal olika kontaktläten. Sången är ljudlig och genomträngande och består av en serie visslingar.

Häckar: I gamla hackspettbon och i holkar, vars  ingång den kan mura igen med lera till passande storlek. Honan bygger  ensam boet med tallbarkflagor som läggs på en bädd av träflis. Honan  matas av hanen under ruvningen.

Nötväckan är en av våra mest utpräglade stannfåglar. Så vitt man  känner till, lämnar de gamla fåglarna aldrig sina revir. Även  ungfåglarna är mycket stationära. Den ungfågelspridning som sker, berör  sällan några längre avstånd. Antalet häckande par har varit svårt att  uppskatta, men man vet att arten har ökat kraftigt under perioden  1985-1993, då beståndet mer än fördubblades.

Nötväckan går i Sverige under flera namn: i Bohuslän blåspit, på  Gotland murspit, i Närke trädrännare, musveta och eremit, ibland också  grå hackspett, i Västergötland nötknäppare och nötpacka.

Källa: Våra svenska fåglar i färg av Gustaf Rudebeck

Den här fågeln har nu gästat oss i några veckor. Känns lite kul eftersom den inte är speciellt vanlig i de här trakterna. Sen såg jag faktiskt en gråspett komma flygandes förbi idag också. Tyvärr visade den sig inte något mer. Fantastiskt kul med fåglar i alla fall.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Vad heter du?
Kom ihåg mig?

Din mail: (publiceras ej)


Blogg:


Vad har du på hjärtat?


Trackback